Over TCM Postgraduate

TCM Postgraduate is een nascholingsinstituut, opgericht door Marijke Pfeiffer en Gerard Smienk. Beiden zijn als docent werkzaam geweest bij zowel de ATCM als de Anglo Dutch en momenteel zijn beiden als docent en bestuurslid verbonden aan de TCM Academie Nederland.

Gedifferentieerd, kwalitatief hoogwaardig lesprogramma

Van harte welkom op onze website. Zoals u van ons gewend bent bieden wij een boeiend lesprogramma met als doelstelling het verzorgen van een gedifferentieerd, kwalitatief hoogwaardig lesprogramma ten behoeve van afgestudeerde acupuncturisten. De inhoud van het lesprogramma is gebaseerd op de behoeften in het werkveld, waarbij elke cursusdag een handvat wordt gegeven om direct in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Bij elke cursus wordt vooraf een hand-out uitgereikt, het copyright van elke hand-out berust bij de betreffende docent. Indien u informatie hieruit wilt gebruiken, dient u bij de betreffende docent hier toestemming voor te vragen.

De cursussen gaan door bij voldoende inschrijvingen, d.w.z. minimaal 15 deelnemers.

Onze docenten conformeren zich aan het beleid ten aanzien van geheimhouding inzake lessituaties, deelnemersgroepen en werkprocessen van TCM Postgraduate.

Voor meer informatie over de cursussen kunt u contact met ons opnemen

Nascholingscontract met de NVA

TCM Postgraduate heeft een nascholingscontract met de NVA. De nascholingen kunnen ook in het kader van de verplichte nascholing meetellen, indien door de NVA hiertoe accreditatie is verleend. Voor de vermelde cursussen is accreditatie aangevraagd. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op.

TCM Postgraduate is een CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling